ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun

ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ PROGRAMI
9.GİRİŞİMCİLİK İŞ FİKRİ YARIŞMASI

[PDF] 9. Girişmcilik İş Fikri Yarışması Şartnamesi

Her geçen gün büyüyen iklim krizi, oluşan doğa olaylarına karşı nasıl bir önlem almalıyız hiç düşündük mü?

Şimdi diyoruz ki iklim değişmeden ve çevre yok olmadan sen de elini taşın altına koy!

Hayata geçireceğin bir fikir ile yangınlara bir kova su, doğaya bir fidan, nesli tükenen bir canlıya umut veya gelecek nesillerin gölgesinde uyuyabileceği bir kızıl çam ol.

Çünkü “İnsan doğa için, insan yaşam için” var.

Peki nasıl mı?

ANSİAD ve Habitat Derneği iş birliğinde düzenlediğimiz Bi’ Düşünsen Bulursun! 9. Girişimcilik iş fikri yarışması bu yıl  “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre” teması ile gerçekleştirilecek.

Sen de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevreye umut olmak için fikir maratonu temasına uygun iş fikrin ile hemen başvur.

İşini hayata geçirebilmek için ödül ve mentorluk kazanma şansı yakala.
 

Ön Başvuru Son Tarihi :18 Ekim 2021


Yarışma Şartları;

Bi’ DüşünSen Bulursun! 9. Girişimcilik iş fikri maratonu amacı;

Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki ANSİAD ile aralarında iş birliği protokolü bulunan paydaş üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Girişimcilik Programıdır.

Bu amacı gerçekleştirmek için; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki ANSİAD ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında Özgün, İnovatif, Yenilikçi ve Teknoloji Tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek;

Yarışma Teması;

Her yıl belirlenen tema, yarışmanın çerçevesini belirler. Bu seneki tema “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre”dir.

Alt Başlıklar;

1- Su yönetimi, suyun ve su tasarrufunun önemi

2- Afet, deprem, sel, yangın, hortum, salgın, deniz salyası ve denizlerdeki değişiklikler vs.

3- Afet yönetimi

4- Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, simülasyon teknolojileri, yapay zeka

5- İşletmelerin tekrar dönüşüm ya da yeniden imalatına yönelik girişim fikirleri

6- Döngüsel tasarım, döngüsel ekonomi

7- Sağlıklı kentler

8- Sürdürülebilir üretim (sıfır atık, atıkların tekrar hammaddeye dönüştürülmesi, enerji kaçakları)

 

Başvuru Koşul ve  Şartları;

 1. Aşağıda bulunan üniversitelerde öğrenci ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Antalya Bilim Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
 • Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
 • AKEV Üniversitesi

 

 1. Programda bireysel olarak başvuru kaydı oluşturulabilir. Ancak başvurunun geçerli sayılması için son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir takım kurulmuş ve formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Program süresince takımların üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.
 2. Programa sadece başvurunun yapıldığı gün 18-30 yaş arasında olan üniversite öğrencileri veya üniversite mezuniyeti üzerinden 2 yıl geçmemiş 18-30 yaş arası kişiler başvurabilir.
 3. Başvuruda bulunan her bir Takım Üyesi’nin, başvuru sırasında Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programına kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması veya mezuniyet tarihinin üzerinden başvuru yaptığı gün itibari ile 2 yıl geçmemiş yeni mezun olması şarttır. Değerlendirme sonrası “Yarışma Katılımcısı” olmaya hak kazanan takımlarda yer alan her bir Takım Üyesi, öğrenci statüsünü veya mezuniyetini ispat eden belgeyi ANSİAD’a iletmek zorundadır. Öğrenci belgelerini ANSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyenler, yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.
 4. Program kuralları gereği her bir Takım veya Takım Üyesi yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, yarışma katılımcısı olma hakkı düşecektir.
 5. Başvuruya konu iş fikri, Takım Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte, yarışma temasına uygun her türlü yenilikçi fikir olabilir. Takım Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla,
 6. Başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
 7. Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
 8. Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ANSİAD, Habitat Derneği ve bu dernekler adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
 9. İş fikrinin hukuka uygun, ANSİAD ve HABİTAT Derneği değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 10. Fikir maratonu 2 farklı kategoride gerçekleştirilecektir. Kategoriler ve alt açıklamaları şunlardır;
 • Ön Lisans ve lisans öğrencileri
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri
 • Her kategori kendi arasında yarışacaktır.
 • Örnek olarak ön lisans ve lisans öğrencilerinin yarıştığı kategoride yüksek lisans veya doktora öğrencisi tespit edilirse takım şartlar ne olursa olsun diskalifiye edilir.

 

DEĞERLENDİRME

1. Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrol yapar ve tüm soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da Takım Üyeleri’nin elektronik posta adresleri ve cep telefonu numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir.

2. Sistem kontrolünden geçen başvurular, iş fikrinin sektörü ve aşamasına göre gruplandırıldıktan sonra ön jüri ve çalışma grubu değerlendirmelerine açılır. Programa yapılan iş fikri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:

Potansiyel Etki başlığı altında iş fikrinin yaratacağı katma değerin yanı sıra sosyal ve çevresel etkisine de yer verilmektedir. Bu kapsamda başvuru sahiplerine aşağıda belirtilen sorular sorulmakta ve cevaplarına göre 50 puan üzerinden not verilmektedir.

- Ürün ve hizmetlerinizin sorununu çözdüğü kullanıcıları nasıl tanımlarsınız? Bu tanıma uyan müşteri segmentinin büyüklüğü nedir?

- İlk kullanıcı veya müşterileriniz kim olacak, yarattığınız çözüme en fazla ihtiyaç duyan segment kimlerdir?

- İş fikrinizin sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir? Bu değerleri yaratırken nasıl ölçümlemeyi hedefliyorsunuz?

Yenilikçilik başlığı altında iş fikrinin benzerlerinden nasıl farklılaştığı sorgulanmaktadır. Bu çerçevede başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular sorulmakta ve cevaplar 25 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

- İnsanlar çözmeyi amaçladığınız bu sorunu şu anda nasıl çözüyorlar? Türkiye’de ve dünyada size en yakın rakip ürünler neler?

- Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız? Rakiplerinize karşı sizi avantajlı kılacak üstünlüğünüz ve dezavantajlarınız nelerdir?

Uygulanabilirlik başlığı altında iş fikrinin hayata geçirile bilirliğine dair aşağıda belirtilen sorulara cevap verilmesi beklenmekte ve değerlendirme 25 puan üzerinden yapılmaktadır.

- Takımınızın ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman vb. gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?

- Takımınızda iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar var mı?

3. Değerlendirme sonrası ön jüriyi geçen finalistler arasından program kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda Takım, Yarışma Katılımcısı olarak belirlenir ve Girişimcilik Kampı’na asil ve yedek liste ile davet edilir.

4. ANSİAD’ın Girişimcilik İş Fikri Yarışmasına seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2021 YARIŞMA TAKVİMİ

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! 2021 dönemi takvimi aşağıdaki gibidir:

Başvuru Dönemi

25 Ağustos 2021 – 18 Ekim 2021

Değerlendirme Süreci

18 Ekim 2021 – 28 Ekim 2021

Girişimcilik Kampı (Ön Eleme Geçen Finalistler)

08 Kasım 2021 – 08 Aralık 2021

Habitat Derneği Rehberleri ile Çalışma Dönemi & Mentörlük Süreci

01 Aralık 2021 – 12 Aralık 2021

Bi’ DüşünSen Bulursun 2021 Final Töreni

16 Aralık 2021 Perşembe

 

YARIŞMA ÇERÇEVESİNDE SUNULAN FIRSATLAR VE EKİPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. 2021 Yarışma Katılımcıları Girişimcilik İş Fikri Yarışma Programı boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere katılmak, dijital eğitim içeriklerini eksiksiz takip etmek ve kendilerine verilen sorumlulukları belirtilen süre zarfında yerine getirmekle yükümlüdürler.

GİRİŞİMCİLİK KAMPI

2. 2021 Yarışma katılımcıları dijital ortamda en az 1 ay boyunca sürecek bir Girişimcilik Kampı’na alınır. Girişimcilik Kampı’nda Yarışma Katılımcıları’ na bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanır.

FİNAL SÜRECİ

3. Final Jürisi tarafından seçilen ve ödül almaya hak kazanan 6 Takıma (2 kategori 3’er takım) toplamda 90 gram altın finansman ve desteği sağlanacaktır.

4. Kazananlar kendilerine sağlanan finansman ve teknoloji destekleriyle iş geliştirme ve ürün oluşturma süreçlerini tamamlamak üzere çalışır. ANSİAD ve HABİTAT Derneği bu dönemde iş geliştirme ve ürün oluşturma sürecindeki ilerleme durumları ve Yarışma Programı tarafından sağlanan destekler ile yaptıkları harcamalar hakkında Kazananlardan detaylı bilgi isteme hakkına sahiptir.

5. Kazananlar, Final Töreni öncesinde ANSİAD ve HABİTAT Derneği’nin belirleyeceği süre içinde ve yöntemle Final Jürisi’nin değerlendirmesi için kullanılacak sunum, video ve raporları iletmekle yükümlüdür.

MELEK YATIRIM AĞLARI, KULUÇKA MERKEZLERİ, ANSİAD MAKER LABORATUVARI, INOVATSO, TEKNOKENTLER, TTO GİBİ NETWORKLERLE ETKİLEŞİM

6. Kazanan Takımlara ayrıca ANSİAD’ın Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi networkleri ile etkileşim imkanı sunulacaktır.

ANSİAD GİRİŞİMCİ İŞ FİKRİ TOPLULUĞU

7. Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması kazananları ve finalistleri ANSİAD İş Fikri Topluluğu’nun doğal üyesi sayılır. Ad-soyad, üniversite bilgileri ve Linkedin profillerine yarışmanın resmi internet sitesinde “2021 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri” başlığı altında yer verilir.

8. Programa katılım Takımlar halinde olsa da ANSİAD İş Fikri Topluluğu üyeliğinde hak ve sorumluluklar bireysel olarak tanımlanmıştır. ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri;

- ANSİAD ağı ile sürekli iletişimde olma

- ANSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilme

- ANSİAD üyelerinden gelen staj duyurularından haberdar olma

- ANSİAD Bİ’DÜŞÜNSEN BULURSUN! paydaşlarının sunduğu imkânlardan faydalanma

- ANSİAD’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Batı Akdeniz genelinde üniversitelerde yürüttüğü çalışmalara katılma ve kendi üniversitelerinde “girişimcilik elçiliği” yapma haklarına sahip olurlar.

9. 2021 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri bir sonraki dönemin Final Töreni’ne kadar;

- ANSİAD’ın kendilerini davet edeceği en az iki etkinliğe katılır

- ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışmasının tanıtımı için sosyal medya ve basın nezdinde yapılan iletişim çalışmalarına destek verir

- LinkedIn hesaplarında “2021 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyesi” olduklarını belirtir ve

- Programın sosyal medya hesaplarını takip ederler.

ANSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

ANSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, desteklerde ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURU FORMU

Hemen Yarışmaya Başlayın

Yarışmaya katılın, fikrinizi paylaşın.
Şimdi Başvur