Yarışma başvurusu için bidusunsenbulursun.com/basvuru adresindeki on-line “Ön Başvuru Formu” doldurulacak ve projenin ön elemeyi geçmesi durumunda İş Modeli formatına geçilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrenciler projelerine ait “Ön Başvuru Formları”nı, belirtilen son tarihe kadar www.ansiad.org.tr adresine on-line olarak iletmiş olmalıdır. Başvuru, proje bilgi ve dokümanlarının teknik aksaklıklar nedeni ile ulaşamaması durumunda, ANSİAD ve Koordinatör birimlerin hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Ön elemeyi geçen projelerin başvuruları, Ansiad’ın info@ansiad.org.tr adresine mail yoluyla yapılacaktır.

Duyurularda belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İletişim sayfasından telefon numarasına, email adresine veya konum bilgilerine ulaşarak ANSİAD ile iletişime geçebilirsiniz.
Yarışmaya başvurabilmek için;

Yarışma Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde okuyan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin ve doktora kategorisine başvurmak koşuluyla öğretim elemanlarının katılımına açıktır.

Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün yasal sorumluluk fikir sahibine aittir. Yarışma kapsamında sunulacak olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler, yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda etkinliği düzenleyen kurumların hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta etkinliği düzenleyen kurumlara 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.

Yarışmaya birden fazla iş fikri ile katılım sağlanabilir. Sınırlama yoktur.

Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, iş fikri ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal

telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışma kapsamında her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya iş fikrinin fikri mülkiyet hakları konusunda ürünün veya tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve patent sahibinin bu hususta telif hakkı talep etmesi durumunun oluşması halinde bu durumdan oluşabilecek sorunlardan yarışmacı sorumludur. İşbu şartnamenin kabulüyle bu sorumlulukları peşinen kabul ve taahhüt etmiş olur.
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1